Dr. Tuba Şentut

                                                                                                                                              
 
   1979 Samsun doğumlu olan Dr.Tuba Şentut, ilk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladıktan sonra 2002 yılında Ankara Üniveristesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Pedodonti Anabilim Dalı'nda Doktora eğitimine başladı. 2007 yılında "Florozisli ve Sağlıklı Süt Dişlerinin Steorolojik Metotla İncelenmesi ve Dişlerin Boyutsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi" konulu tez çalışması ile Doktora Programını tamamlayarak "Uzman Diş Hekimi" ünvanını kazandı.
   Kamuda ve özel bir klinikte çalıştıktan sonra "Dr.Tuba Şentut Çocuk Diş Kliniği"ni açarak çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı konularında sizlere rehber olmaya devam etmektedir.
   Yurt içi ve yurt dışı pekçok bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunan Dr. Tuba Şentut'un, "Türk Pedodonti Derneği", "Türk Dişhekimleri Birliği" ve "Mersin Dişhekimleri Odası" üyeliği bulunmaktadır.
   Evli ve iki çocuk annesidir.
 
Bilimsel dergilerde yayınlanmış araştırmaları:
 
Evaluation of the effects of dental fluorosis on crown dimensions of
permanent and decicuous teeth. Fluoride 44(4)215–226 October-December
2011.
 
Quantitative analysis of odontoblast cells in fluorotic and nonfluorotic primary tooth pulp. Turk J Med Sci 2012; 42 (2): 351-357.
 
Clinical features of hypodontia and associated dental anomalies; a retrospective study. Oral Disease, 2005;11(6):399-405.

A clinical study of 27 cases of dentoalveolar root fractures in children and adolescents. European Archives of Paediatric Dentistry, 2008; 9(2):98-101.
 
Epidemiology of traumatized primary teeth in west mediterranean region of Turkey. International Dental Journal, 2005; 55(5):329-333.
 
Estimation of the numerical density of odontoblast cells in fluorotic and non-fluorotic tooth pulp. XXVIITH Conference of the International Society for Fluoride Research. October 9-12, 2007. Conference abstract no. P39. Fluoride 2007; 40(4): p.291.

Maksiller keserlerin gingival tepe noktaları pozisyonlarının incelenmesi: Bir pilot çalışma. Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg 2011;21(3):165-169.
  
Florozisli dişlere sahip çocuklarda radyolojik olarak diş yaşı tayini. Akademik
Dental Dişhekimliği Dergisi, 2007; 9(3):14-19.
 
Diş eksikliği olan çocuk hastada erken
teşhis ve tedavi planlamasının önemi. TDB 10. Uluslararası Dişhekimliği
Kongresi-Antalya, 2003.


Çocuklarda görülen süpernümerer dişler ve izlenecek yol. TDB 10. Uluslararası
Dişhekimliği Kongresi-Antalya, 2003.


Isparta ilinde süt dişlerinin sürme zamanları ve çeşitli faktörlerle olan
ilişkisi. Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu-Konya, 2004.


Kök kırıklarında prognoz ve tedavi. Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal
Sempozyumu-Konya, 2004.


Diş eksikliğinin mandibula gelişimi üzerine etkisi. Türk Pedodonti Derneği
14.Ulusal Kongresi-Antalya, 2005.


Genç daimi dişlerde kök gelişim seviyesine bağlı pulpa kan akımındaki değişimin
LDF ile belirlenmesi. Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi-Antalya


Florozisli dişlerin boyutsal özelliklerinin değerlendirilmesi. Ege Bölgesi
DişHekimleri Odaları 5. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi- Marmaris,
2006.


Paslanmaz çelik kronların tutuculuk özelliklerinin karşılaştırılması. Ege
Bölgesi DişHekimleri Odaları 5. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi-
Marmaris, 2006.


Süt dişi travmasına bağlı oluşan daimi diş kuron katlanması. Türk Pedodonti
Derneği 6. Ulusal Sempozyumu-Isparta, 2006.


Florozisli ve sağlıklı daimi dişlere sahip genç bireylerin ark boyut
özelliklerinin karşılaştırılması. Ege Bölgesi DişHekimleri Odaları 6.
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi- Antalya, 2006.


Maksiller keserlerin gingival tepe noktaları pozisyonlarının incelenmesi. Ege
Bölgesi DişHekimleri Odaları 7. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi-
Fethiye, 2007.


Süt dişi pulpalarında bulunan odontoblast sayılarının stereolojik yöntemle hesaplanması. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi-Antalya, 2007.


Kanal tedavisi yapılan çocuk hastaların tanımlayıcı bilgileri: retrospektif
çalışma. 15. Türk Pedodonti Derneği Kongresi-Antalya, 2007.